BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday

TV Listings for S4C on Monday (24.04.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Penygarth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Penygarth on their adventure.

07 15-07 25Sam Tan
Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas. Mike and Helen throw a garden party to celebrate their wedding anniversary, but fire breaks out.

07 25-07 40Boj
Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Boj and Rwpa make toys out of recycling materials.

07 40-07 50Octonots
Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i'r criw fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach. Harri and Pegwn retrieve a Porcupine Pufferfish from inside a whale shark.

07 50-07 55Peppa
Mae Peppa a'i ffrindiau yn dysgu sut i gyfrif wrth chwarae gemau yn yr ysgol feithrin efo Musus Hirgorn. Peppa and her friends are playing games while learning how to count.

07 55-08 10Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld a'r anifeiliaid yn y Sw. In this programme Heini visits the animals in the Zoo.

08 10-08 20New: Ynys Broc Mor Lili
Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai. Morgi Moc's precious logbook goes missing and all the evidence points to Seiriol.

08 20-08 30Igam Ogam
Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf! Igam Ogam wants everyone to guess what comes next.

08 30-08 45New: Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae Cyw a Llew yn gwerthu pysgod a sglodion o fan fwyd ar y traeth. Cyw and Llew are selling fish and chips from a food van on the beach. But where has the vinegar gone?

08 45-09 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll. Enfys gets left behind when the circus moves camp.

09 00-09 15Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun! Meic learns that it's best to do your own jobs and not rely on others.

09 15-09 25Sara a Cwac
Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera. Sara and Cwac decide to go out and take photographs with their camera.

09 25-09 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

09 35-09 50Llan-ar-goll-en
Cyfres gomedi feithrin yn dilyn hynt a helynt dau dditectif tra gwahanol. New comedy series for pre-school children following two rather strange detectives. Parcels present a mystery today.

09 50-10 05Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Heulwen and Cawod visit Guto in Pen Llyn. Guto takes them to help out on Taid's farm and Guto gets a ride on the tractor. [SL]

10 05-10 15Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 15-10 30Y Diwrnod Mawr
Mae gan Twm lawer i'w wneud cyn 'Y Diwrnod Mawr' pan fydd ei gi newydd yn cyrraedd. Twm is looking forward to having a dog but there's a lot to think about before they collect his new pet.

10 30-10 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Crocodeil yn lympiau i gyd. Today we find out why Crocodile has a bumpy back.

10 40-10 45Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

10 45-11 00Bach a Mawr
Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach! Keep your head down when Big and Small decide to take a photograph for Small's scrapbook!

11 00-11 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r criw o Ysgol Sant Curig wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join Ben Dant and a team from Ysgol Sant Curig on their adventure to find the treasure.

11 15-11 25New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Lili'n helpu Tarw i drio dod o hyd i'w ffrind arbennig, Gwenynen. Lili helps Tarw try and find his special friend, Gwenynen.

11 25-11 30Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn mynd i weld y deintydd heddiw gyda ei ffrind bach Tedi. Today Twm Tisian visits the dentist with his little friend Tedi.

11 30-11 45Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi? The rainbow disappears. Has someone or something taken it?

11 45-12 00Sam Tan
Mae Llion y gath yn dilyn Sara, Jams a Bronwyn i'r goedwig ond tra'n hela adar mae'n cwympo i'r ffynnon. Lion the cat follows Sarah, James and Bronwyn to the woods and falls in the well.

12 00-12 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

12 10-12 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Monkey learns a lot from Gorilla today like how to walk on all fours and beat his chest with his paws.

12 20-12 30Popi'r Gath
Mae Lleucs yn colli un o berlau Alma ac mae'r ddwy'n drist. Felly, mae Popi'n mynd a nhw i waelod y mor i chwilio am berl arall. Lleucs loses one of Alma's pearls and they are both sad.

12 30-12 45Llan-ar-goll-en
Mae'r Maer ar fin dadorchuddio bowlen grisial arbennig iawn yn neuadd y pentref pan mae'n sylwi ei bod wedi diflannu! Who took the village's very expensive crystal bowl and why?

12 45-13 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn glanio yn Sir Benfro, yn Fferm Ffoli, i gyfarfod Steffan a'i frawd mawr. Heulwen lands in Folly Farm where she meets Steffan and his brother. They search for circular things. [SL]

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 00-15 30New: Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr
Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Iolo Williams from Y Felinheli gets Bryn's advice on timing when putting a meal together.

15 30-16 00Bois y Caca
Dogfen yn dilyn 'Bois y Caca' wrth iddyn nhw drin cynnwys eich ty bach. Following Waste Water Employees as they get to grip with the content of your toilet! Not for the faint hearted.

16 00-17 00Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc Mor Lili, Sara a Cwac, Igam Ogam, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 10Lois yn erbyn Anni
Y tro yma, mae'r ddwy yn mentro i lethr sgio Llandudno am sialens eirafyrddio gyda Bedwyr ap Gwyn. Anni and Lois venture to Llandudno ski slope for a snow boarding challenge.

17 10-17 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Rhaid i Igion ddod o hyd i ffordd o gael gwared a Marwydos Myglyd ac ymladd Dagr y gelyn. Smothering Smokebreaths steal the town's metal to build a new nest. Can Igion save the day?

17 30-17 40New: Fideo Fi
Y tro yma, flog gan Tobi, Steff a Ruth ac mae Ailysa yn creu gwaith brodwaith unigryw. Tobi, Steff and Ruth are the vloggers this week and Ailysa creates a unique piece of embroidery.

17 40-17 55Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Caiff Garry ei demtio gan Sioned - sydd a diddordeb mewn mwy na dim ond ei arian. Garry is tempted by Sioned - who's obviously interested in more than just his money.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 30-19 00Sgorio
Uchafbwyntiau gem fwya'r byd o Sbaen a gemau Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Coverage of the biggest club match in football from Spain, El Clasico, and also Dafabet WPL action.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Josh yn symud ei garafan i dir Penrhewl ac mae Eifion yn poeni ei fod e'n bwriadu aros! Josh moves his caravan to Penrhewl and Eifion worries he's planning to stay for good.

20 25-20 55New: Bywyd y Fet
Mae Manon yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod fydd yn cael eu gwerthu fel hyrddod 'teaser'. Manon is performing an operation on a group of rams to be sold as teaser rams.

20 55-21 00Darllediad Etholiadol gan y Blaid Lafur
Darllediad Etholiadol gan y Blaid Lafur. Party election broadcast by the Labour Party.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-23 00New: Cneifio: Cymru v y Byd
Rhaglen ddogfen yn dilyn tim cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercargill, Seland Newydd. Documentary following Team Wales to the 2017 World Sheep Shearing Championships.

23 00-23 35Bois y Loris
Gweld y byd o gab lori wrth i ni ddilyn tri gyrwr lori ar y ffordd am ddiwrnod. Experience life behind the wheel of a truck as we follow three lorry drivers for a day in their lives.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am