BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday

TV Listings for S4C on Thursday (23.03.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15New: Octonots
Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups.

07 15-07 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30Digbi Draig
Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size!

07 30-07 45New: Gwdihw
Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Diheywd farm.

07 45-08 00Twt
Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Twt offers to help the Harbourmaster direct the traffic.

08 00-08 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob. The Little Princess discovers she likes baked beans.

08 10-08 15New: Dipdap
Mae Dipdap yn trio stopio pethau rhag diferu dwr ond mae'r Llinell yn gwneud ei fywyd yn anodd. Dipdap tries to plug leaks drawn by the line but the Line makes it difficult for him.

08 15-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling. Bobo wants to play with Li and Ling's diabolo.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Owl's head turns all the way round.

08 40-08 45Peppa
Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it?

08 45-09 00Meic y Marchog
haid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself!

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti. The animals create havoc in the kitchen, and are worried that Heti will be cross.

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Hari gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd Ben, 'map'. Mae ei antur yn mynd ag e i gefn gwlad. Tybed a ddaw o hyd i'r map yno? Hari goes in search of a 'map'.

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun. The Little Princess doesn't want to go to bed when everyone else is wide awake.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Bing
Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod a'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi. Coco is staying at Bing's house for her very first sleepover.

10 20-10 35Enwog o Fri, Ardal Ni!
Stori serch a thrist Thomas Evans y telynor ac Elisabeth Williams, Y Ferch o'r Sger. The sad love story of Elisabeth Williams of Sker House and harpist Thomas Evans.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod. Bobi Jac and the Hamsternauts go on a space adventure and enjoy jumping.

10 45-11 00Cei Bach
Mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael pawb i lawr yn y diwedd. Mari learns that sometimes it is better to say "no" than let people down.

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban mor, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30Digbi Draig
Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul. Digby shows Betsi and Cochyn a map which will lead them to a surprise.

11 30-11 45Gwdihw
Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni. Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Sion will meet some hawks.

11 45-12 00Twt
Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cen Twyn has created a brand new vehicle with wheels. Twt achieves one of his dreams and is able to come out of the water.

12 00-12 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pel-droed yn y ty. The Little Princess learns why she shouldn't play football indoors.

12 10-12 15Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o ysgolion ac mae Dipdap yn ceisio eu defnyddio i gyrraedd afal. Dipdap tries to use ladders drawn by the Line to reach an apple.

12 15-12 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is a very hungry thief in the circus today. Someone keeps stealing Heluwen's Banoffee pies.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered. Today we find out why Bat hangs upside down.

12 40-12 45Peppa
Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gem hon, diolch i'w synnwyr arogli gwych. Peppa and her friends play hide and seek. Who is the best?

12 45-13 00Meic y Marchog
Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Cefn Gwlad
Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Ken a Lisa Markham a'r teulu, ar eu fferm yn ardal hyfryd Llanfihangel y Pennant, yn Sir Feirionnydd. Dai Jones visits Ken and Lisa Markham and family.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30New: Cymoedd Roy Noble
Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi lle bydd Roy yn galw gyda'r ffermwr Aled Edwards ac yn cwrdd a Phrif Fachgen Coleg Llanymddyfri. Roy Noble visits the Tywi Valley in the last in the series.

15 30-16 00Natur Gudd Cymru
Bydd Iolo yn gwylio dyfrgwn yn gwledda ar lyffantod ac yn dysgu eu rhai bach i hela. Iolo Williams watches otters feasting on toads and showing their young how to hunt.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Peppa, Y Teulu Mawr, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw.

17 00-17 15New: Chwarter Call
Digonedd o hwyl a chwerthin gyda InstaGraham ac InstaGrace, Wgl ag Ogl, a chriw Yr Unig Ffordd Yw. Plenty of fun and laughter with InstaGraham & InstaGrace, Wgl ag Ogl & Yr Unig Ffordd Yw!

17 15-17 35Crwbanod Ninja
Wrth i'r Crwbanod ymosod ar bencadlys y TCRI , maent yn cychwyn ar eu brwydr galetaf hyd yn hyn. As the Turtles attack the TCRI headquarters, they embark on their hardest battle yet.

17 35-17 40Pat a Stan
Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures!

17 40-17 55Rygbi Pawb
Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
A wnaiff y lluniau o gleisiau Ed wneud i'r pentrefwyr newid eu barn ar Sioned? Caiff Ffion peth newyddion da o'r diwedd! Will the photos of Ed's bruises change people's opinions of Sioned?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00New: Ward Plant
Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant. Appendix, sepsis and a fit - three very different conditions need treatment in the final programme of the series.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod bore 'ma. Following Llio's big night, she and Iolo have a lot to discuss. Will they both expect the same thing?

20 00-20 25Pobol y Cwm
Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Is Garry endangering his marriage by laundering money through the Deri? Hannah receives some bad news from Australia.

20 25-21 00Celwydd Noeth
Yn mynd am yr arian mae'r gwr a gwraig, Huw a Lois o Y Ffor, ger Pwllheli. Going for the money this week are a husband and wife team, Huw and Lois from Y Ffor near Pwllheli.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Pobol y Rhondda
Yn y rhaglen gyntaf bydd Sion yn dynwared Frank Sinatra, yn gwarchod cwn ac yn cael ei datw cyntaf! Sion Tomos Owen is back with a new series exploring the Rhondda Valley and its people.

22 00-22 30Castell Howell
Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Three-part series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell.

22 30-23 00New: Anita
Mae brawd Dei Dymp yn cyrraedd Moelfre ar ol byw yng Nghanada am 20 mlynedd. Dei Dymp's brother arrives in Moelfre after living in Canada for 20 years.

23 00-23 35Straeon y Ffin
Cawn deithio dros draphont y Waun yng nghwmni Gareth a'r awdur Aled Lewis Evans, a chael ychydig o hanes Castell y Waun. Gareth Potter visits Chirk & Oswestry as he travels along the border.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am