BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday

TV Listings for S4C on Sunday (19.02.2017)


06 00-08 50Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers.

08 50-08 55Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00Penblwydd Pwy?
Mae pawb ar y traeth ac mae'r bachgen bach yn dod o hyd i fwclis o gregyn a gwymon. Everyone is on the beach and the little boy finds a necklace of shells and seaweed in a pool.

09 00-11 20Clwb Rygbi: Connacht v Dreigiau
Darllediad byw o Connacht yn erbyn y Dreigiau o The Sportsground, Galway. Cic gyntaf, 7.35. Connacht against the Newport Gwent Dragons in the PRO12. English sound-track available.

11 20-12 20New: Dal Ati: Bore Da
Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of particular interest to Welsh learners.

12 20-13 20New: Dal Ati
Yn Adre, cawn ymweld a chartref y prifardd Aneirin Karadog. I ddilyn, cyfle i weld Cegin Bryn sy'n cynnwys ryseitiau o'r llyfr Tir a Mor. Nia visits the home of bard Aneirin Karadog in Adre.

13 20-13 50Rownd a Rownd
Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop gan obeithio y bydd gwell hwyliau ar ei dad pan ddaw yn ol. Sion decides to send Philip out for the day.

13 50-14 15Rownd a Rownd
Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n cael siom pan mae o'n dweud bod ganddo gyfarfod busnes pwysig. Dani is disappointed by David's behaviour.

14 15-14 45New: Wil ac Aeron: Taith yr Alban
Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe sy'n gwireddu breuddwyd ar daith 1500 o filltiroedd i'r Alban. Wil Hendreseifion and Aeron Pughe rescue an old campervan for a road trip to rural Scotland.

14 45-15 45Rygbi Pawb
Uchafbwyntiau'r gem dan 18 rhwng y Gweilch a'r Dreigiau ym Mhencampwriaeth Rhanbarthau Cymru. Highlights of the Ospreys against the Dragons in the WRU U18 Regional Championship.

15 45-18 25Sgorio: St Mirren v Y Seintiau Newydd
Rownd gynderfynol Cwpan Irn-Bru wrth i St Mirren herio'r Seintiau Newydd. Irn-Bru Cup semi-final: St Mirren v The New Saints at St Mirren Park. K/O, 4.10. English commentary available.

18 25-18 55New: Ralio+
Mae Pencampwriaeth Rali'r Byd yn teithio i Sweden ar gyfer ail rownd y gyfres. The WRC travels to Sweden for the second round. Ralio+ follows the action and catches up with Elfyn Evans.

18 55-19 00Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a Chwaraeon. News and Sport.

19 00-19 30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Cymanfa o Gapel Bethania, Rhuthun, dan arweiniad Nia Wyn Jones gyda pherfformiad gan Cor Cytgan Clwyd. Hymns from Ruthin and a performance of John Rutter's Heddwch Duw by Cor Cytgan Clwyd.

19 30-20 30New: Pryd o Ser
A fydd ein cogyddion yn gallu delio a'r pwysau wrth geisio plesio 90 o westeion eiddgar? Will our budding chefs be able to handle the pressure as they cook a three course meal for 90 people?

20 30-21 00New: Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Yn y rhaglen olaf, bydd Bedwyr Rees yn teithio o Langrannog i Aberteifi. A frightening chasm near Aberporth, Mwnt's violent past and poaching along the Teifi as Bedwyr journeys to Cardigan.

21 00-22 00New: Byw Celwydd
Mentro fydd hanes Meirion er gwaetha'r peryglon i'w ddyfodol ef ei hun fel Prif Weinidog, i'r Ceidwadwyr Newydd ac i'r Glymblaid. Meirion decides on a dangerous and drastic course of action.

22 00-22 45Clwb2
Tim pel-rwyd y Dreigiau Celtaidd yn erbyn Caerfaddon; gemau y Cwpan Rygbi Cenedlaethol a hynt a helynt Diawled Caerdydd. In action are the Celtic Dragons, the Cardiff Devils and Wrexham AFC.

22 45-23 50Julian Lewis Jones yn Awstralia
Y tro hwn mae Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i dalaith Queensland ac yn snorclo ym mor gloyw'r Great Barrier Reef. Julian and Rhys visit Queensland and the Great Barrier Reef.

23 50-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am