BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday

TV Listings for S4C on Saturday (22.07.2017)


06 00-08 00New: Cyw
Rhaglenni i blant: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Mor Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en. Programmes for younger viewers.

08 00-10 00New: Stwnsh Sadwrn
Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Angelo am Byth, Ben 10, Ysgol Jac, Y Gemau Gwyllt, Bernard, Hendre Hurt, Sinema'r Byd: Y Botel Ryfedd.

10 00-10 30OMG: Ysgol Ni!
Cynllun Ysgol Maes Garmon i drochi dysgwyr ifanc yn yr iaith Gymraeg a phrosiect cymunedol Taith yr Iaith. Following life at Ysgol Maes Garmon and the efforts to promote Welsh at the school. [SL]

10 30-11 00OMG: Ysgol Ni!
Mae'r Nadolig yn agosau ac yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, mae wythnos ola'r tymor yn un hynod o brysur. Christmas is fast approaching and it's a busy time at Ysgol Maes Garmon, Mold. [SL]

11 00-11 303 Lle: Ffion Dafis
Ffion Dafis yw'r olaf i'n tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and the infamous A470. Last in series. [SL]

11 30-12 30Mynyddoedd y Byd
Y newyddiadurwraig Sian Lloyd sy'n cwrdd a phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt yn dod yn ol i'r copaon. Journalist Sian Lloyd enjoys the spectacle of the wild bison in the Rockies. [SL]

12 30-13 00Codi Hwyl: Llydaw
Bydd John a Dilwyn yn hwylio i Benodet /Benoded lle byddan nhw'n ymweld a'r farchnad leol. Dilwyn and John visit Benodet where they visit a Breton market and John tries to make crepes. [SL]

13 00-13 30Ffermio
Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmniau bwyd o Gymru yn sgil Brexit. Daloni asks whether Brexit offers opportunities to Welsh food companies. [SL]

13 30-14 00Garddio a Mwy
Pa mor llwyddiannus oedd ymdrech Sioned i ddod a lliw i ardd yn Yr Wyddgrug? How successful has Sioned been in her attempt to bring colour to a Mold garden? Final programme until September. [SL]

14 00-16 50Seiclo: Le Tour de France - 20
Bydd enillydd y Tour eleni yn cael ei benderfynu yn dilyn ras arall yn erbyn y cloc ar gymal 20. Live coverage as this year's Tour winner is decided following a time trial on stage 20.

16 50-17 20Cor Eurovision: Y Daith i Riga
Dilyn Cor Merched Sir Gar wrth iddynt baratoi ar gyfer cystadleuaeth Cor y Flwyddyn Eurovision 2017 yn Riga. The winners of Cor Cymru prepare to sing in a Eurovision Choir contest in Riga.

17 20-18 15Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr
Bydd Ifan Jones Evans yn croesawu timau Harper Cymru a Moch Mon yn ol i'r fferm i gystadlu am le yn y rownd gynderfynol. 'Moch Mon' & 'Harper Cymru' compete for a place in the semi finals.

18 15-18 30Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

18 30-21 00Cor y Flwyddyn Eurovision 2017
Darllediad byw wrth i Gor Merched Sir Gar gystadlu yng nghystadleuaeth Cor y Flwyddyn Eurovision 2017. Live coverage as Cor Merched Sir Gar compete in a choir contest in Riga, Latvia.

21 00-22 00Deuawdau Rhys Meirion
Wil Tan sy'n canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion ac yn mynd ar daith i'r Ynys Werdd. Wil Tan takes Rhys Meirion to places in Ireland which have influenced him and the two perform duets.

22 00-22 30Seiclo: Le Tour de France - 20
Bydd enillydd y Tour eleni yn cael ei benderfynu yn dilyn ras arall yn erbyn y cloc ar gymal 20. Highlights as this year's Tour winner is decided following a time trial on stage 20.

22 30-23 00Cool Cymru
Cawn ganolbwyntio ar y blynyddoedd 1996-97 a chael hanes y bandiau mawr a ffyniant y diwydiant ffilmiau. The Cool Cymru years of 1996-97 - the success of the big bands, films and politics.

23 00-23 35Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50New: Cyw
Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach. Programmes for youngsters